Home
Divendres, 02 febrer 2018

Environmental Sciences Seminar Series

Desastres nucleares, hambre oculta o el legado de la gasolina con plomo:
ejemplos de aplicaciones de la espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) en problemas ambientales

Dra. Maria Izquierdo Ramonet, de l'IDAEA-CSIC

Sala d'actes IDAEA-CSIC

23 febrer de 2018, a les  10:30 h.

  Read More...


 

Prevenció de Riscos Laborals

Actualitat social

FEDER 2015


Ajuts a infraestructures i equipament científic i tècnic

Projectes concedits:

CSIC15-EE-3218
CSIC15-EE-3373